Maatschappij – MBO

foto_30.jpg

Bij P5COM doen we graag iets goeds voor de mensen om ons heen. Dit doen we onder andere op de volgende manieren:

Sport

Verbetertrajecten

Aanvullende acties

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Iedereen die bij ons werkt, weet hoeveel voldoening het geeft om iets bij te kunnen dragen aan de maatschappij. Wij werken bijna altijd in een veranderend maatschappelijk kader. Daarom hebben de mensen van P5COM een aantal activiteiten en structuren in het leven geroepen om hun maatschappelijke betrokkenheid actief vorm te geven.

Gesponsord sporten

P5COM'ers leggen de lat graag hoog. Dat geldt niet alleen voor ons werk, ook daarbuiten houden wij ervan om uitdagingen aan te gaan – liefst samen met anderen. Daarom is ons sportbeleid erop gericht om iedereen zo veel mogelijk te stimuleren in topconditie te blijven. Als wij aan sportevenementen meedoen, zijn collega's van klantorganisaties daarbij van harte uitgenodigd. Voor iedere officiële sportprestatie die voor de deelnemer persoonlijk nieuw, dan wel sneller of verder is ten opzichte van de vorige, doneert P5COM vijftig euro aan een goed doel.

Verbetertrajecten voor goede doelen

Voor ons werkt het inspirerend om onze kennis en kunde met anderen te delen. Vanuit die gedachte ontstond het idee om Nederlandse goede doelen met verbetertrajecten te ondersteunen. Medewerkers die daar belangstelling voor hebben, krijgen de ruimte om zelfstandig of in teams bij goededoelenorganisaties aan de slag te gaan, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn voor deze organisaties. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het inzichtelijk maken van resultaten, het in kaart brengen van processen en knelpunten, het schrijven van een businesscase of ondersteuning bij het ontwerpen en implementeren van nieuwe processen en werkwijzen. Maar het kan ook een heel ander vraagstuk zijn. Bij deze projecten is het niet alleen de gastorganisatie die leert en verbetert. Het zijn vaak jonge en gedreven medewerkers van P5COM die er plezier in hebben om zelfstandig een project uit te voeren voor een goed doel. Daarbij kunnen zij altijd terugvallen op de kennis en ervaring van onze volledige organisatie.

Hulp aan uw goede doel?

P5COM is altijd benieuwd naar organisaties die een goed doel in Nederland behartigen op het gebied van de gezondheidszorg of de medemens. Voorwaarde is dat de organisatie gevestigd is in Nederland en niet afhankelijk is van overheidssubsidie. Als u mogelijk een hulpvraag voor ons hebt, neemt u dan contact met ons op? Lucinde Stiekema hoort graag van u via .