MENU

GGZ ‘Een behandelaar heeft een uur, wij hebben de tijd die nodig is’

Hoe leveren we de best mogelijke geestelijke gezondheidszorg én houden we de kosten maatschappelijk acceptabel? Daarover gaat de ronde tafel die P5COM op 12 november houdt. In de aanloop delen een bestuurder, behandelaar, ervaringsdeskundige en wetenschapper hun visie.

Een belangrijke manier om zorg beter te maken, tegen relatief lage kosten, is volgens Jan Mostert het inzetten van ervaringsdeskundigen. En dat heeft te maken met wat hij zelf zes jaar geleden ervoer náást zijn formele behandeltraject. Mostert had zich vrijwillig laten opnemen vanwege een alcoholprobleem. ‘De eerste zes weken sliep ik niet, zo onrustig was ik. Dan ging ik theedrinken bij de nachtverpleegkundige. Zat ik 2,5 uur mijn verhaal te vertellen, en zij luisterde al die tijd.’ En dát creëerde voor Mostert de veilige omgeving die ook nodig was voor zijn herstel. Het vonkje in zijn behandeling noemt hij het.

Mostert wilde dat vonkje ook overbrengen op anderen. En inmiddels is hij coördinator van de herstelacademie van GGZ Delfland. Daar doen cliënten dagbesteding én ze kunnen hun verhaal kwijt. ‘Een behandelaar mag een uur met een cliënt aan de slag, en dan is het klaar. Ik ga gewoon in gesprek. Of dat nou een half uur of twee uur duurt.’

Dat kost relatief weinig. ‘We liften mee op de faciliteiten van de aanbieder. Gebruiken de ruimtes en het koffiezetapparaat van GGZ Delfland.’ En – belangrijker nog – het heeft effect. ‘Omdat je als ervaringsdeskundige dicht bij de cliënt staat, en omdat je aandacht hebt voor onderwerpen die ook belangrijk zijn voor herstel: slapen, eten en bewegen.’  

Bekijk hieronder het interview met Jan Mostert.