MENU

GGZ ‘Fundamentele keuzes in de GGZ zijn onontkoombaar’

Hoe leveren we de best mogelijke geestelijke gezondheidszorg én houden we de kosten maatschappelijk acceptabel? Daarover gaat de ronde tafel die P5COM op 12 november houdt. In de aanloop delen een bestuurder, behandelaar, ervaringsdeskundige en wetenschapper hun visie.

Voor Adriaan Jansen, bestuursvoorzitter van GGZ Friesland is het duidelijk: we zijn niet gebaat bij een discussie over dé GGZ. Daarvoor zijn de doelgroepen te verschillend. Mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen vragen iets heel anders dan mensen met ‘lichte problematiek’ zoals angst- of stemmingsstoornissen. Zowel van de maatschappij, de zorg, als van de bedrijfsvoering achter die zorg.

‘Wil je toe naar een sector die scherper aan de wind vaart en die recht doet aan verschillende marktsegmenten, dan is het onontkoombaar dat je fundamentele keuzes maakt’, zegt Jansen. En dat deed GGZ Friesland. Ze hevelde het hele segment angst, stemming, persoonlijkheid over naar een nieuwe organisatie, die is opgericht door twee oud-medewerkers. De patiëntenpopulatie en 100 fte aan medewerkers gingen mee. Zo kan GGZ Friesland zich focussen op andere populaties. De nieuwe organisatie gaat uit van een model dat inhoudelijk en bedrijfsmatig strak conform de richtlijnen is. Dat gaat heel goed. ‘Zij maken kosten-leiderschap waar. En de effecten zijn zeker zo goed als bij ons.’

Bekijk hieronder het interview met Adriaan Jansen.