MENU

Consultant

Jan Frens Hut

Nuchtere en pragmatische bedrijfskundige die zorgt voor blijvende verandering

Consultant

Jan Frens Hut

Nuchtere en pragmatische bedrijfskundige die zorgt voor blijvende verandering

Nuchtere en pragmatische bedrijfskundige …

Jan Frens komt van oorsprong uit de zorg. Hij werkte als verpleegkundige en rolde als vanzelfsprekend het management in. Logisch dus dat hij ook een master bedrijfskunde deed. Inmiddels heeft hij verschillende lijnposities bekleed, projecten gemanaged en reorganisaties geleid. Zijn grote kracht is dat hij nuchter en pragmatisch is. Dat past ook precies bij zijn Drentse achtergrond: niet zeuren, aanpakken.

Jan Frens speelt amateurtoneel. Een paar keer per jaar staat hij met een  blijspel op de planken.

… die zorgt voor blijvende verandering

Als Jan Frens een organisatie verlaat, heeft hij een duurzame verandering teweeg gebracht. Een procesverbetering bijvoorbeeld, of een vergroting van de effectiviteit. Dat lukt hem doordat hij gemakkelijk schakelt tussen bestuur en werkvloer. Én omdat hij draagvlak weet te creëren. Door zijn eigen ervaring begrijpt hij de sentimenten van medewerkers goed en weet hierbij aan te aansluiten. Dat hij het graag luchtig houdt, met humor, maakt het ook nog eens prettig werken met hem.

Wilt u weten wat een P5COM-consultant voor u kan betekenen?

Of u nu een betere liquiditeit wilt, of tevredener klanten, of beter presterende teams. En of u nu bij een gemeente werkzaam bent, of in zorg, onderwijs, of bouw. Er is bijna altijd een consultant van P5COM die u kan helpen. Dat leest u ook terug in onze casussen. En dat hoort u van onze opdrachtgevers. Maar u kunt er ook gewoon met ons over praten.

Neem contact op