MENU
Flyer Symposium bestuurlijke borging RGS

Op woensdag 19 april 2023 organiseren  de ‘Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken’, ‘Aedes’ en ‘P5COM’ het Symposium ‘Bestuurlijke Borging RGS’. Op deze dag gaan we het gesprek met u aan, en delen we met u op inspirerende en uitdagende wijze  ervaringen, kennis en (bestuurlijke) inzichten op het gebied van Resultaat Gericht Samenwerken.

Het belooft een dag vol interessante sprekers en interactie te worden, onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Tom van ‘t Hek. Centraal staat het Resultaat Gericht Samenwerken in een bestuurlijke context. Deelname is exclusief voor corporatiebestuurders en levert 8 PE-punten op. De kosten voor het symposium bedragen € 225 per persoon, exclusief btw.

Ketensamenwerking

RGS als antwoord op de uitdagingen voor de komende jaren

Met  de voorliggende verduurzaming van de honderd duizenden woningen, de  krapte op de arbeidsmarkt en stijgende materiaalprijzen gaat  het belang van Resultaat Gericht Samenwerken in de keten in de woningcorporatiesector de komende jaren fors toenemen. RGS vraagt om verantwoordelijkheden te nemen in de gebieden van leefbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid en het borgen van continuïteit in de tijd. Maar de wijze waarop dit richting te geven en te borgen in de organisatie is voor veel corporatiebestuurders nog een puzzel.

Kwalitatief hoogwaardig programma met 8 PE-punten

Uitgangspunt is een kwalitatief hoogwaardig programma, dat inspeelt op actuele thema’s waarvan bestuurders “wakker liggen”. Centraal staat het Resultaat Gericht Samenwerken in een bestuurlijke context, waarbij inzichten, ervaringen en expertise actief worden uitgewisseld. Deelname levert niet alleen een hoop nieuwe kennis, connecties en inzichten op, het symposium is ook goed voor 8 PE-punten.

Foto van een vragensteller tijdens een symposium

Programma Symposium Bestuurlijke Borging RGS

 • 08:30 – ONTVANGST
 • 09:00 – OPENING: Welkom en opening, door Rob Nas – Project Director bij P5COM en Remy van der Vlies – Voorzitter Leerkring Resultaatgericht Samenwerken
 • 09:15 – ACTUALITEITEN: Actualiteiten in de sector, door Jeroen Pepers – Directeur Aedes
 • 10:00 – KEYNOTE: De kracht van een goede opdracht door Marjet Rutten
 • 11:00 – PAUZE
 • 11:15 – CASUS: Naar een nieuw organisatie- en bestuursmodel voor woningcorporaties, door Jessie Bekkers – Bestuurder Laurentius
 • 12:30 – LUNCH
 • 13:15 – KEYNOTE: Sturing en bestuurlijke borging van RGS door, Johan Conijn – Onderzoeker en Emeritus Hoogleraar Woningmarkt
 • 14:15 – LAGERHUISDEBAT met experts, onder leiding van Tom van ‘t Hek
 • 15:15 – VERDIEPING: Rondetafel gesprekken op de thema’s leefbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid of klantgerichtheid
 • 15:45 – PAUZE
 • 16:00 – KEYNOTE: Resultaatgerichtheid en sturen vanuit de bedoeling, door Wouter Hart – Verdraaide Organisaties
 • 17:00 – NETWERKBORREL

Sprekers Symposium Bestuurlijke Borging RGS

Hieronder leest u meer informatie over de sprekers op het Symposium Bestuurlijke Borging RGS.

Dagvoorzitter Tom van 't Hek

Tom van ‘t Hek – Dagvoorzitter

Een man die zich altijd tot in detail voorbereid op zijn werk. Spreken en voorzitten is voor Tom als het ware topsport. Wat niet vreemd is, want hij speelde 16 jaar hockey op het hoogste niveau in het Nederlands Elftal en haalde als coach van het Nederlandse dameselftal Europese, Wereld- en Olympische medailles binnen.

Remy van der Vlies – Voorzitter Leerkring Resultaatgericht Samenwerken

Een betere kwaliteit en duurzaamheid van woningen, daar gaat het Remy om. Gaandeweg is daarbij zijn aandacht verschoven van innovatie, naar kwaliteitszorg en organisatieontwikkeling. Resultaatgericht Samenwerken en een resultaatgerichte bedrijfsvoering ontwikkelde zich daarbij tot een rode draad. Geen doel op zich, maar een uitstekend middel om de gebruiker centraal te stellen, processen te stroomlijnen, opdrachtnemers mede verantwoordelijk te maken voor resultaten, en als verbindende schakel tussen asset en property management.

Jeroen Peters

Jeroen Peters – Directeur Aedes

Jeroen studeerde internationaal recht en sociaal recht aan de Universiteit van Utrecht en later veranderkunde bij het SIOO. Zijn passie is om binnen en buiten organisaties ruimte te creëren voor vernieuwing en verandering.

Na een jarenlange loopbaan bij branche- en sectororganisaties is hij sinds 2016 algemeen directeur van Aedes. Hij is ervan overtuigd dat veranderen en leren sterk met elkaar verbonden zijn. Vanuit de bedoeling werken, concreet stappen zetten, in verbinding met de buitenwereld, zo komen we volgens hem met elkaar tot diepere en echte vernieuwing.

Jessie Bekkers – Directeur-bestuurder Laurentius

Fantastisch mooi vind Jessie het om mensen en organisaties te helpen groeien. Zij wil van vlammetjes vuurtjes maken. Jessie ontdekte die drive in haar studententijd toen ze geld bijverdiende als tennisleraar.

De sport heeft met een omweg uiteindelijk ook haar beroepskeuze bepaald. ‘Ik kon aardig tennissen en mijn opa bracht mij altijd naar tenniswedstrijden. Hij had een eigen aannemersbedrijf en wees dan altijd onderweg aan wat hij had gebouwd. Fascinerend vond ik dat. Daarom ben ik bouwkunde gaan studeren.’ Tegenwoordig houdt ze zich als bestuurder van Laurentius en PhD-kandidaat bezig met de ontwikkeling van een nieuw organisatie- en bestuursmodel voor woningcorporaties.

Foto van Jessie Bekkers
Johan Conijn

Johan Conijn – Adviseur, Onderzoeker en emeritus hoogleraar Woningmarkt

Johan is als adviseur en onderzoeker actief op de woningmarkt. Bij Finance Ideas ligt daarbij de focus op de corporatiesector. Hij richt zich op een breed terrein met thema’s als het sturingsproces, investeringsbeoordelingen en waarderingsvraagstukken.

Daarnaast voert hij projecten uit voor de landelijke instellingen, waaronder Aedes, het WSW en het ministerie van BZK. Eerder was Johan onder meer werkzaam bij Ortec Finance en bij het toenmalige Centraal Fonds Volkshuisvesting. Verder is hij emeritus hoogleraar Woningmarkt, een leerstoel die hij heeft bekleed aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is Johan verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate, lid van de Raad van Commissarissen van BNG Bank, lid van het Investment Committee van Amvest Residential Core Fund en columnist bij PropertyNL.

Wouter Hart – Spreker en schrijver van ‘Verdraaide organisaties’

Wouter auteur van ‘Verdraaide organisaties – terug naar de bedoeling’ en ‘Anders Vasthouden – 9 sleutels voor het werken vanuit de bedoeling’ neemt ons mee in het werken vanuit ‘de bedoeling’ en hoe dit zich verhoudt tot resultaatgericht samenwerken.

Tot en met zijn studie heeft Wouter zich vooral bezig gehouden met creativiteit, psychologie en persoonlijke ontwikkeling. Sindsdien houdt hij zich vooral bezig met de mythe van beheersbaarheid in organisaties en de daarbij behorende vraag hoe organisaties beter kunnen presteren door anders na te denken over performance, leiderschap en beheersing.

Wouter Hart

Aanmelden voor Symposium Bestuurlijke Borging RGS

Vul het formulier hieronder in om uw plek voor het symposium te reserveren. Nadat u het formulier heeft ingevuld ontvangt u een bevestiging per email.

Inschrijfformulier Symposium Bestuurlijke Borging RGS

Geen titel
(Vereist)
Logo Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken
P5COM logo in kleur