MENU
Symposium Bestuurlijke Borging

Op woensdag 21 juni 2023 organiseren  de ‘Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken’, ‘Aedes’ en ‘P5COM’ het Symposium ‘Bestuurlijke Borging RGS’. Op deze dag gaan we het gesprek met u aan, en delen we met u op inspirerende en uitdagende wijze  ervaringen, kennis en (bestuurlijke) inzichten op het gebied van Resultaat Gericht Samenwerken.

Het belooft een dag vol interessante sprekers en interactie te worden, onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Tom van ‘t Hek. Centraal staat het Resultaat Gericht Samenwerken in een bestuurlijke context. Deelname is exclusief voor corporatiebestuurders en levert 8 PE-punten op. De kosten voor het symposium bedragen € 225 per persoon, exclusief btw.

Ketensamenwerking

RGS als antwoord op de uitdagingen voor de komende jaren

Met  de voorliggende verduurzaming van de honderd duizenden woningen, de  krapte op de arbeidsmarkt en stijgende materiaalprijzen gaat  het belang van Resultaat Gericht Samenwerken in de keten in de woningcorporatiesector de komende jaren fors toenemen. RGS vraagt om verantwoordelijkheden te nemen in de gebieden van leefbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid en het borgen van continuïteit in de tijd. Maar de wijze waarop dit richting te geven en te borgen in de organisatie is voor veel corporatiebestuurders nog een puzzel.

Kwalitatief hoogwaardig programma met 8 PE-punten

Uitgangspunt is een kwalitatief hoogwaardig programma, dat inspeelt op actuele thema’s waarvan bestuurders “wakker liggen”. Centraal staat het Resultaat Gericht Samenwerken in een bestuurlijke context, waarbij inzichten, ervaringen en expertise actief worden uitgewisseld. Deelname levert niet alleen een hoop nieuwe kennis, connecties en inzichten op, het symposium is ook goed voor 8 PE-punten.

Foto van een vragensteller tijdens een symposium
Programma Symposium RGS

Sprekers Symposium Bestuurlijke Borging RGS

Hieronder leest u meer informatie over de sprekers op het Symposium Bestuurlijke Borging RGS.

Dagvoorzitter Tom van 't Hek

Tom van ‘t Hek – Dagvoorzitter

Een man die zich altijd tot in detail voorbereid op zijn werk. Spreken en voorzitten is voor Tom als het ware topsport. Wat niet vreemd is, want hij speelde 16 jaar hockey op het hoogste niveau in het Nederlands Elftal en haalde als coach van het Nederlandse dameselftal Europese, Wereld- en Olympische medailles binnen.

Remy van der Vlies – Voorzitter Leerkring Resultaatgericht Samenwerken

Een betere kwaliteit en duurzaamheid van woningen, daar gaat het Remy om. Gaandeweg is daarbij zijn aandacht verschoven van innovatie, naar kwaliteitszorg en organisatieontwikkeling. Resultaatgericht Samenwerken en een resultaatgerichte bedrijfsvoering ontwikkelde zich daarbij tot een rode draad. Geen doel op zich, maar een uitstekend middel om de gebruiker centraal te stellen, processen te stroomlijnen, opdrachtnemers mede verantwoordelijk te maken voor resultaten, en als verbindende schakel tussen asset en property management.

Wouter Hart

Wouter Hart – Spreker en schrijver van ‘Verdraaide organisaties’

Wouter auteur van ‘Verdraaide organisaties – terug naar de bedoeling’ en ‘Anders Vasthouden – 9 sleutels voor het werken vanuit de bedoeling’ neemt ons mee in het werken vanuit ‘de bedoeling’ en hoe dit zich verhoudt tot resultaatgericht samenwerken.

Tot en met zijn studie heeft Wouter zich vooral bezig gehouden met creativiteit, psychologie en persoonlijke ontwikkeling. Sindsdien houdt hij zich vooral bezig met de mythe van beheersbaarheid in organisaties en de daarbij behorende vraag hoe organisaties beter kunnen presteren door anders na te denken over performance, leiderschap en beheersing.

Ronald Leushuis – Voorzitter Raad van Bestuur Talis

Ronald Leushuis is voorzitter van de raad van bestuur van Talis, een woningcorporatie met zo’n 15.500 woningen in Nijmegen en Wijchen. Ronald houdt zich al zijn hele werkzame leven bezig met maatschappelijk vraagstukken. Eerder werkte hij onder andere voor de gemeente Nijmegen en Eindhoven.

Bij Talis heeft hij in 2014 het initiatief genomen om op een andere, slimmere manier te kijken naar het onderhoud van het vastgoed. De werkmethode RGS werd de leidraad. Inmiddels is Talis niet meer de opdrachtgever, maar de regisseur en wordt er samen gewerkt met co-makers. Hierbij zijn kwaliteit van het vastgoed, kostenbewustheid en schoonheid van het bezit belangrijke lijnen.

In zijn lezing blikt Ronald vooruit naar de uitdagingen voor de toekomst in de context van zijn ervaringen uit het verleden en het heden. Vanuit de volkshuisvestelijke waarden laat hij zien hoe corporaties zouden kunnen inspelen op de continue veranderingen in de markt en welk organisatie- en bestuursmodel passend zou kunnen zijn in relatie tot RGS.

Ronald Leushuis – Voorzitter Raad van Bestuur Talis
Johan Conijn

Johan Conijn – Adviseur, Onderzoeker en emeritus hoogleraar Woningmarkt

Johan is als adviseur en onderzoeker actief op de woningmarkt. Bij Finance Ideas ligt daarbij de focus op de corporatiesector. Hij richt zich op een breed terrein met thema’s als het sturingsproces, investeringsbeoordelingen en waarderingsvraagstukken.

Daarnaast voert hij projecten uit voor de landelijke instellingen, waaronder Aedes, het WSW en het ministerie van BZK. Eerder was Johan onder meer werkzaam bij Ortec Finance en bij het toenmalige Centraal Fonds Volkshuisvesting. Verder is hij emeritus hoogleraar Woningmarkt, een leerstoel die hij heeft bekleed aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is Johan verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate, lid van de Raad van Commissarissen van BNG Bank, lid van het Investment Committee van Amvest Residential Core Fund en columnist bij PropertyNL.

Olaf Piekhaar – Key Vision en Auteur ‘De vastgoedfunctie ontrafeld’

Olaf Piekhaar is specialist op het gebied van vastgoedsturing, strategisch voorraadbeheer en beleid. Hij heeft in verschillende rollen ruime ervaring met vastgoedmanagement en advies; zowel onderhoud als projectontwikkeling. Olaf is onder meer auteur van ‘De Vastgoedfunctie ontrafeld’, waarin RGS wordt benaderd vanuit strategisch perspectief van corporaties. Deze publicatie vormt een leidraad voor succesvol besturen en managen van vastgoedportefeuilles, slaat bruggen tussen corporatie en markt en geeft inzicht in de gevolgen van verschillende inkoop- en samenwerkingsvormen.

Olaf laat in zijn lezing zien hoe opdrachtgevers en de markt de hoofdprocessen ‘vastgoedsturing’ en ‘vastgoedproductie’ beter kunnen beheersen en afstemmen. Met als resultaat: de dingen die er werkelijk toe doen, in één keer goed doen, én als bijvangst mensen die (meer) lol in het werk krijgen.

Foto van Olaf Piekhaar van Key Vision en Auteur 'De vastgoedfunctie ontrafeld'

Annelies Huygen – Lid Expertteam Nationaal Energieplan 2050

Annelies Huygen is jurist en econoom en momenteel als principal consultant werkzaam bij TNO en bijzonder hoogleraar aan de UU. Vanuit TNO neemt zij deel aan een aantal onderzoeksprojecten waarin Nederlandse gemeenten, warmtecoöperaties en warmtebedrijven samenwerken met het bedrijfsleven om kennis te delen.

Zij zit daarnaast in het Expertteam Nationaal Energieplan 2050, dat recentelijk een advies aan minister Jetten heeft opgeleverd hoe te komen tot een klimaatneutraal energiesysteem in 2050 en welke positie bijvoorbeeld de gebouwde omgeving hierbij inneemt. In haar key-note presenteert ze de hoofdlijnen van dit advies en gaat ze specifiek in op de rol die woningcorporaties spelen in genoemde transitie en wat deze transitie voor de corporaties in het hier en nu betekent.

Aanmelden voor Symposium Bestuurlijke Borging RGS

Vul het formulier hieronder in om uw plek voor het symposium te reserveren. Nadat u het formulier heeft ingevuld ontvangt u een bevestiging per email.

Inschrijfformulier Symposium Bestuurlijke Borging RGS

Geen titel
(Vereist)
Logo Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken
P5COM logo in kleur