MENU

Zorg Kwaliteit, een gezonde bedrijfsvoering én plezier dankzij service excellence

Zorgprofessionals willen graag voor anderen zorgen. Het liefst met hart en ziel. Alleen komt het daar vaak niet van. In de waan van de dag is het soms overleven: de werkdruk en het ziekteverzuim zijn hoog, en er is weinig financiële ruimte om dit goed op te lossen.

Liefdevolle zorg is ook wat veel organisaties willen. Een cultuur waarin aandacht is voor wat de cliënt écht belangrijk vindt. En waar professionals de ruimte nemen en zich verantwoordelijk voelen om daarbij aan te sluiten. Service excellence noemen we dat. En het levert alle betrokkenen veel op. De cliënt zelf, de professionals en de organisatie. In de presentatie ‘Service Excellence’ leest u hoe u ermee kunt beginnen.