MENU

Ziekteverzuim is een grote uitdaging in de zorg. De verzuimcijfers liggen hoger dan in andere sectoren, en zijn alleen maar toegenomen. Meer dan 20 procent van de medewerkers meldt zich drie keer per jaar of vaker ziek. En meer dan de helft van hen zit daarna langer dan zes weken thuis.

De belangrijkste reden is werkstress. Die wordt versterkt door factoren die elkaar beïnvloeden medewerker, organisatie, team en leidinggevende. In de praktijk zijn deze factoren van elkaar losgezongen. HR is ‘van verzuim’, bedrijfsvoering ‘van de processen’, en leidinggevenden zijn in de praktijk verantwoordelijk. Tijd dus om het anders te doen. Met een grondige analyse en een integrale aanpak, waarin al die factoren logisch zijn opgenomen. Daarmee werkt u aan energieke teams. En dat heeft grote effecten: het ziekteverzuim daalt met ruim 40 procent, het verloop neemt af met ongeveer de helft, en de productiviteit stijgt met gemiddeld 15 procent.

Naar de presentatie.