MENU

Whitepaper Financial, pak je rol – en help capaciteitsmanagement naar een hoger niveau

Personeel vormt de grootste kostenpost op de begroting. Toch wordt de inzet van medewerkers vaak bepaald door mensen die het financiële speelveld niet kunnen overzien. Daarom is het zaak dat zorgfinancials uit hun kantoren komen, en leidinggevenden helpen te zorgen dat op het juiste moment de juiste mensen de juiste zorg bieden. Dat stelt Martin Mauritz, project director bij P5COM.

Financials en zorgprofessionals werken allebei aan het zelfde doel: goede zorg, nu en later.

Mijn collega’s en ik helpen zorgorganisaties duurzaam beter te presteren. Daarvoor komen we bij tientallen verschillende zorgorganisaties over de vloer. En vaak valt hetzelfde op. Financials en zorgprofessionals werken allebei aan het zelfde doel: goede zorg, nu en later. Maar in de praktijk komen ze toch vaak tegenover elkaar te staan. De oorzaak ligt in veel gevallen in het ontbreken van goed capaciteitsmanagement. Als je dat op orde hebt, zorg je ervoor dat deskundige medewerkers op het juiste moment de juiste zorg bieden. Maar het is zelden goed op orde.

Eerste rang als het fout gaat

Dat komt in de eerste plaats doordat veel operationeel en tactisch leidinggevenden te weinig begrip hebben van capaciteitsmanagement. Het rooster, de zorgvraag, en het aantal medewerkers raken dan van elkaar losgezongen. Als financial zit je eerste rang als het fout gaat. Je ziet hoe de opbrengsten achterblijven door een te lage bedbezetting of verkeerde zorgregistratie. En je ziet welke keuzes níét meer gemaakt kunnen worden als de inzet van PNIL hoger blijft dan begroot. Toch beperken veel zorgfinancials zich tot constateren en corrigeren.

Systematisch samenwerken

Dat kan anders. We zien in de praktijk ook: áls zorgfinancials de zorginhoudelijke kant helpen, is er veel mogelijk. Systematisch samenwerken aan capaciteitsmanagement levert dan heel veel op. Een gezondere bedrijfsvoering, meer rust en werkplezier voor zorgprofessionals, én een hogere kwaliteit van zorg. Daarbij ben jij het als financial die als eerste moet bewegen. Finance is ondersteunend aan het primaire proces. En capaciteitsmanagement ís niet eenvoudig, en al helemaal niet als je niet de juiste context aangereikt krijgt, en je dagen al goed gevuld zijn met het oplossen van dringende problemen in de zorgpraktijk. Dan lijken zorg en finance al gauw gescheiden werelden. Maar jij hebt het overzicht. En dus de kans om die werelden dichter bij elkaar te brengen.

Kom uit je kantoor, ga de vloer, ga in gesprek, en bied leidinggevenden inzicht in het financiële speelveld.

Blijvend meedenken

Goed capaciteitsmanagement begint altijd bij de zorgvraag van de cliënt. Die wisselt voortdurend, en daarom moeten zorgvraag en -aanbod ook voortdurend op elkaar afgestemd worden. Dat kan alleen succesvol in een cyclisch proces van normeren, uitvoeren en bijsturen. En dat krijg je alleen sámen met je organisatie voor elkaar. Daarom zeg ik: kom uit je kantoor, ga de vloer, ga in gesprek, en bied leidinggevenden inzicht in het financiële speelveld. En denk óók mee over de zorgpraktijk. Jouw perspectief is daar goud waard. Andersom werkt het ook: hoe beter jij weet waar zorgprofessionals en hun leidinggevenden tegenaan lopen, hoe waardevoller jouw analyses worden. Zo zorgen jullie samen dat zorg én resultaten iedere dag verbeteren.

In het whitepaper Van euro’s naar uren – en betere zorg lees je hoe je als financial aan de slag kunt met capaciteitsmanagement. Je krijgt er achtergrondinformatie, praktische handvatten én tips voor de eerste stappen. Ga je hier serieus mee aan de slag? Dan werk je jezelf naar voren in de besluitvorming, haal je betere resultaten voor je organisatie, en werk je met meer energie samen met je collega’s.