MENU

VVT Allévo: Project 'ZorgThuis in balans'

Allévo is een grote aanbieder van thuis- en woonzorg in Zeeland. P5COM heeft deze organisatie onder meer ondersteund bij het maken van keuzes op het gebied van routeplanning en teamsamenstelling. De opdrachtgever heeft het project gewaardeerd met een mooi rapportcijfer, de cliënttevredenheid is onverminderd hoog gebleven en niet onbelangrijk: het project heeft een ROI van 1:6 gehaald.

In deze korte film blikken een wijkverpleegkundige, de manager Zorg Thuis en de bestuurder terug op het project.