MENU

ZORG Capaciteits-management:
de balans vinden én bewaken

Deskundige medewerkers die op het juiste moment de juiste zorg bieden. Passend binnen de financiële kaders van de organisatie, en met bijzonder tevreden cliënten als gevolg. Dat is de heilige graal van capaciteitsmanagement in de zorg. In de praktijk zien we dat veel organisaties moeite hebben de belangen van medewerker, cliënt en organisatie in balans te houden. Ze zetten bijvoorbeeld PNIL in terwijl vaste collega’s min-uren hebben, sturen te veel vreemde gezichten langs bij hun cliënten, of krijgen de inzet van hulpverleners niet goed afgestemd op de zorgvraag.

Het is dan ook complexe materie. Capaciteitsmanagement raakt de hele organisatie, van het primair proces tot de lijn en de staf. En veel van de deelonderwerpen hebben invloed op elkaar. Daarom is stap 1: stel een visie en beleid vast, en zorg dat u operationeel kunt sturen. En stap 2: zorg voor heldere processen en verantwoordelijkheden. Stap 3 is een structuur die daarbij past. En de belangrijkste stap is de vierde: help mensen hun gedrag blijvend te veranderen.

Wij helpen u daar graag bij. Wilt u weten hoe? Bekijk dan de presentatie Ontwar de Gordiaanse knoop.