MENU

ONDERZOEK GEBRUIKERSERVARING Stevig staan bij verzekeraars én plezier in verbeteren met GRZ Benchmark

Zorgaanbieders die de GRZ Benchmark van P5COM gebruiken, voelen zich sterker in de onderhandeling met zorgverzekeraars. Ook kunnen ze systematisch werken aan verbetering. Dat blijkt uit afstudeeronderzoek naar gebruikerservaring dat Claudia van den Oosten deed onder deelnemers aan de Benchmark.

De verzekeraar heeft soms meer informatie dan de eigen organisatie. Terwijl ik vind dat je niet afhankelijk moet zijn van de informatie van een externe stakeholder.

‘In de GRZ zijn er beperkte mogelijkheden om informatie te vergelijken en te duiden vanuit de praktijk, terwijl aanbieders daar wel behoefte aan hebben’, vertelt Van den Oosten. ‘Ze horen van verzekeraars dat ze het op bepaalde onderdelen niet goed doen, maar het blijft onduidelijk waarom dan precies, en wat de achterliggende oorzaken zijn. Zorgverzekeraars zijn daar niet transparant over. Dat maakt het voor aanbieders lastig om weerwoord te bieden, en om te verbeteren.’ Zoals een deelnemer aan de GRZ Benchmark het zei: ‘De verzekeraar heeft soms meer informatie dan de eigen organisatie. Terwijl ik vind dat je niet afhankelijk moet zijn van de informatie van een externe stakeholder. Dat betekent dat je daar als aanbieder dus stappen in moet zetten.’

De GRZ Benchmark van P5COM voorziet in de behoefte aan heldere informatie, blijkt uit het gebruikersonderzoek. Dat komt als eerste door de kwaliteit. Die wordt als hoog ervaren. Van den Oosten: ‘Dat heeft te maken met de bruikbaarheid, de complete set aan data, de grafische weergave en de aansluiting op het eigen dashboard. De uitkomsten zijn voor alle functieniveaus te begrijpen. Ze worden gebruikt door behandelteams, in MDO’s en in projectgroepen.’

Makkelijk en met plezier tot de kern

Professionals komen in gesprekken gemakkelijker tot de kern, dankzij de heldere, gedetailleerde en gebruiksklare informatie uit de benchmark. Een respondent van het onderzoek gaf aan: ‘Je spreekt dan bijvoorbeeld over ligduur, of over het type DBC, zoals CVA. De concrete cijfers triggeren ons om het er met elkaar over te hebben, met management, directie en zorginhoudelijke professionals. We bespreken of iedereen de opvallendheden in de resultaten herkent en ervaart, en als dat zo is, of we er ook wat mee moeten.’ Een andere deelnemer: ‘Je leert met elkaar te denken in mogelijkheden, en dat is wat revalideren ook is: denken in mogelijkheden.’

Doordat we nu meer gegronde resultaten hebben, is het leuker om het gesprek te voeren én raken collega’s er meer vertrouwd mee.


Dat verhoogt niet alleen de kwaliteit, maar ook het plezier. Een deelnemer: ‘Normaal gesproken is het best een uitdaging om met een team te spreken over het aantal bedden en het succes van de trajecten. Doordat we nu meer gegronde resultaten hebben, is het leuker om het gesprek te voeren én raken collega’s er meer vertrouwd mee. Ze realiseren zich bijvoorbeeld beter waarom het belangrijk is om op de dag van ontslag ook meteen een opname te doen, omdat ze meteen zien dat het weer een dag scheelt.’ 

Vermoedens onderbouwen

De cijfers uit de GRZ Benchmark helpen deelnemers om bestaande vermoedens te bevestigen en onderbouwen. Van den Oosten: ‘Een zorgaanbieder noemde dat ze van de verzekeraar hoorde dat het verschil tussen de Barthel-score bij opname en bij ontslag te klein was. De cliënten zouden dus te weinig vooruitgang geboekt hebben tijdens hun opname, in vergelijking met cliënten bij andere organisaties. Uit de GRZ Benchmark van P5COM bleek nog een ander verschil: deze zorgaanbieder nam de Barthel-score bij opname veel láter af dan de andere organisaties. Waardoor een deel van de vooruitgang buiten de meting bleef. Dat heeft de aanbieder nu veranderd.’

Uit de GRZ Benchmark halen organisaties wat er beter kan, en via welke route. Dat laatste diepen ze nog eens uit in de aansluitende gesprekken met P5COM. Zo hebben ze concrete handvatten om mee aan de slag te gaan

Tijd en kennis

Een deel van de data zouden organisaties zelf ook uit Ysis Inzicht kunnen halen. Van den Oosten: ‘Organisaties geven aan dat het hen aan de kennis en de tijd ontbreekt om op een goede manier analyses te doen. Voor de P5COM GRZ Benchmark heeft de controller aan een uurtje genoeg om de gegevens aan te leveren. Dat is haalbaar. Net zoals de weg naar verbetering. Uit de GRZ Benchmark halen organisaties wat er beter kan, en via welke route. Dat laatste diepen ze nog eens uit in de aansluitende gesprekken met P5COM. Zo hebben ze concrete handvatten om mee aan de slag te gaan.’

Doorontwikkeling

Ook in de GRZ Benchmark zelf zitten nog mogelijkheden voor verbetering. Die vertaalde Van den Oosten in aanbevelingen. ‘De GRZ Benchmark is nu nog alleen gericht op behandelaren. Organisaties zouden graag de data over verpleging en verzorging toegevoegd zien, net zoals een vergelijking voor ELV. Dat is iets voor een volgende versie.’

Een ander punt is dat sommige organisaties het niet gemakkelijk vinden om verbeteringen door te voeren. Lars Tomson, project director bij P5COM: ‘Vanuit de GRZ Benchmark kun je prachtige dingen doen. Bijvoorbeeld de zorgpaden tegen het licht houden, verbeteren waar dat mogelijk is en evalueren. En op dezelfde manier kun je kijken of je de juiste formatie in huis hebt, of eigenlijk nog moet schuiven in de functiemix. Het is niet voor elke organisatie even gemakkelijk om verbeteringen daadwerkelijk door te voeren. Juist ook met de vervolgstappen kunnen wij helpen.’

Ten slotte is de timing van de GRZ Benchmark een onderwerp. De eerste editie viel midden in coronatijd. En dat heeft invloed op de uitkomsten. Aanbieders kunnen twee keer per jaar meedoen aan de GRZ Benchmark: in augustus en in januari. Van den Oosten: ‘Vooral het moment in augustus wordt erg gewaardeerd, blijkt uit het onderzoek. Het geeft een actueel beeld van het afgelopen half jaar, en meteen verbetermogelijkheden voor het laatste kwartaal. Dat maakt de positie voor de gesprekken met de verzekeraar voor het nieuwe jaar sterker.’


Wilt u ervaren wat de GRZ Benchmark u oplevert?

Ga naar de GRZ Benchmarkpagina van P5COM. Daar vindt u gedetailleerde informatie, casussen van collega-aanbieders en een voorbeeld op maat.