MENU

VVT Succesvol veranderen in verpleeghuizen? Kijk naar de cruciale rollen

Verandertrajecten in verpleeghuizen vragen om een zorgvuldige aanpak. Want vaak brengen ze ingrijpende wijzigingen met zich mee. Van structuren, van processen en de manier van werken, of van het gedrag van zorgprofessionals en leidinggevenden. Slaagt zo’n traject? Dan neemt de kwaliteit van zorg toe,  stijgen de cliënt- en medewerkertevredenheid, én wordt de organisatie duurzaam financieel gezond. 

De verpleegkundig specialisten en specialisten ouderengeneeskunde spelen een cruciale rol bij het slagen van zulke trajecten, of ze zich hier nu bewust van zijn of niet. Anne Marie Bijl-Van Hövell en René de Bruijn, managing consultant bij P5COM, schreven erover in Socares, het vakblad voor specialisten ouderengeneeskunde.

Lees waarom specialisten zo belangrijk zijn bij veranderingen. En vooral – welke factoren hen helpen om hun rol goed in te vullen.