MENU

WIJKVERPLEGING Digitale ronde tafel: passende zorg in de wijkverpleging

Het zal voor u geen nieuws zijn dat de wijkverpleging onder druk staat. De sector heeft dringend behoefte aan duurzame verandering om de noodzakelijke zorg te leveren, nu én in de toekomst. Want de zorgvraag neemt toe, terwijl het aantal medewerkers afneemt. En het lijkt er niet op dat die trends op korte termijn afbuigen of afzwakken. Natuurlijk staat de sector niet stil. We weten dat op veel plekken in het land goede initiatieven worden gestart. Maar ook het experiment bekostiging lijkt een goede stap om de focus te verleggen van vergoedingen per uur, naar inhoud en uitkomsten van zorg.

Ronde tafel: van en met elkaar leren

We zien ook dat de sector op veel vlakken nog worstelt. Hoe past de inzet van technologie en nieuwe hulpmiddelen bij persoonlijke zorg? Hoe faciliteren we het goede gesprek hierover met collega’s en cliënten? Hoe zorgen we voor een goede toerusting van onze wijkverpleegkundigen? En hoe richten we ons zoveel mogelijk op passende zorg? En wat ís dat dan, passende zorg? Veel organisaties zetten vol in op de efficiëntie van het werk, maar kunnen nog scherper focussen op de effectiviteit. Daarover gaan onze digitale ronde tafels. Samen met managers en directeuren uit de sector leggen we de nadruk  op oorzaken, oplossingen, en vooral: het delen van kennis. 

Digitale ronde tafel

De meeste recente ronde tafel was 23 november jongstleden. Houdt onze blog en LinkedIn in de gaten voor de volgende ronde tafel.