MENU

Woningcorporaties RWS partner in wonen: naar een A-score op klanttevredenheid

RWS is één van de grootste woningcorporaties in Zeeland. Het ging goed met de organisatie, maar ze wilde beter. Onder andere op het gebied van efficiency en klantcontact. Die verbetering kwam er, dankzij inhoudelijke kennis, een kritische blik ‘en een fijne positieve samenwerking’, aldus William Dircken, manager vastgoed.

Het begon allemaal met bewustwording. Directeur-bestuurder Maarten Sas: ‘Wat P5COM heel goed weet over te brengen is: wees je nou bewust van hoe jouw rol is in het totale proces, wat je kan veranderen en wat daar het effect van is.’

Kijk hier hoe ook andere medewerkers van RWS de samenwerking met P5COM hebben ervaren én op welke punten de organisatie zich verbeterde.