MENU

VVT Samen werken aan effectieve wijkverpleging

De wijkverpleging heeft serieuze uitdagingen …

De zorgvraag in Nederland neemt de komende jaren razendsnel toe – en dat is voor de wijkverpleging een probleem. Bijvoorbeeld omdat daar tot 2030 ongeveer een derde van de medewerkers met pensioen zal gaan. En omdat het aantal mensen met dementie tot 2040 zal verdubbelen, terwijl mensen ook steeds langer thuis blijven wonen. Dat vraagt om duurzame verandering in de sector.

… die vragen om lef, en een ander perspectief

In de wijkverpleging wordt al volop gewerkt aan het vergroten en beter benutten van de capaciteit. Dat is alleen niet genoeg. Er moet óók focus zijn op de zorgvraag. Die beïnvloed je door doelmatiger te werken. Daar helpen we organisaties graag bij. In vier stappen werken we samen aan duurzaam effectievere wijkverpleging. Zodat u ook in de toekomst tevreden cliënten én medewerkers hebt.

Bekijk de presentatie
Samen werken aan effectievere wijkverpleging.