MENU

GRZ ‘We zijn hier voor cliënten, die behandelen we nu veel gerichter’

De GRZ bij De Wever was in 2019 niet in control. Het onderdeel leed grote verliezen en kon niet de zorg bieden die ze wilde. Samen met P5COM maakte ze een analyse van de problemen, en ging ze aan de slag.

Zo ontwikkelde ze samen met behandelaren zorgpaden, waarin de zorginhoud centraal staat. Ook zette ze het multidisciplinair overleg anders op, en voerde ze het gebruik van een MDO-dashboard met kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren in.

Met resultaat: behandelaren en cliënten weten waar ze naartoe werken, en de zorg wordt beter gespreid en beter afgestemd met ziekenhuizen. Bínnen de KPI’s van verzekeraars. Zo kan De Wever met hetzelfde aantal bedden, méér cliënten goed helpen.

Zoals een manager het zegt: ‘De cliënt merkt dat hij sneller naar huis kan en dat we veel gerichter behandeling inzetten.’ Bekijk de ervaringen van managers en zorgprofessionals in deze video.