MENU

WONINGCORPORATIES Serious gaming: meer dan een spelletje

Serious gaming: meer dan een spelletje

Games en simulaties zijn leuk en inspirerend. Het zijn bovendien effectieve en veilige manieren van leren. Waar bij simulaties een zo getrouw mogelijke nabootsing van de werkelijkheid centraal staat, is bij gaming het competitieve element belangrijk. ‘Serious gaming’ biedt het beste van deze twee werelden: je haalt mensen uit hun vertrouwde omgeving door ze in een andere rol en context te plaatsen.

‘Serious gaming’ biedt het beste van deze twee werelden: je haalt mensen uit hun vertrouwde omgeving door ze in een andere rol en context te plaatsen.

Medewerkers van woningcorporatie SallandWonen in Raalte mochten dit in het kader van een lopend verbetertraject tijdens het spelen van Vulcanus aan den lijve ondervinden. P5COM zet deze serious game geregeld in als bewustwordingsinstrument.

Doel van de game is het op een speelse manier ontwikkelen van vaardigheden om het verschil bij de klant te kunnen maken. Klantgericht denken, resultaatgericht handelen en je echt verdiepen in de ander staan hierbij centraal.

De deelnemers bereiden samen een reis voor naar een virtuele, andere planeet. In deze blog doen we kort verslag van de sessies en met name ook de leerpunten ervan. Ook hopen we u te inspireren om uw medewerkers eens uit hun comfortzone te halen en tegelijkertijd een bijzondere leerervaring te laten meemaken.

Hoe het allemaal begon…

In 2022 is de mini-planeet Vulcanus ontdekt. De inwoners daar, Vulcans genaamd, hebben een bloeiende economie opgebouwd. Het spel neemt de deelnemers mee naar het jaar 2072. Er is een handelsverdrag afgesloten met de Aarde, waardoor er een heftige concurrentiestrijd is losgebarsten. Verschillende Aardse producenten van transportmiddelen willen graag een graantje meepikken. Dit is hét moment om hun innovaties te verkopen aan de importeur op Vulcanus. We spelen het spel in twee rondes. Elke ronde omvat één jaar.

En vervolgens…

Zonder de clou te willen verraden, er blijken óók op een andere planeet meerdere wegen naar Rome te leiden, zien we dat de deelnemers zich al snel in hun rol inleven. Vol vuur, met veel plezier en onder een hoge tijdsdruk bepalen de teams hun strategie. Iedereen wil immers de eerste zijn, met een nooit vertoonde, innovatieve aanpak waar de klant zoveel behoefte aan heeft. En dat valt nog niet mee. Geen enkel team behaalt de doelstelling na het eerste jaar.

Ineens blijken de teams beter te kunnen samenwerken, verdiepen ze zich in de ander. Er is sprake van dialoog en klantfocus, er wordt kennis uitgewisseld en er komen verrassende samenwerkingsinitiatieven tot stand.

Na een stevige tussenevaluatie gaat het roer om. Ineens blijken de teams beter te kunnen samenwerken, verdiepen ze zich in de ander. Er is sprake van dialoog en klantfocus, er wordt kennis uitgewisseld en er komen verrassende samenwerkingsinitiatieven tot stand. Er wordt druk onderhandeld, teams sluiten onderling deals en werken op een creatieve manier prototypes uit. De laatste aanpassingen worden doorgevoerd op de voertuigen die de klant in staat stellen zich efficiënt op Vulcanus te verplaatsen. Maar belangrijker nog, de verwachtingen werden echt overtroffen!

Nu vraagt u zich misschien af…

Wat moet een woningcorporatie met een dergelijke oefening? Veel meer dan u op het eerste gezicht zou zeggen. Een woningcorporatie is immers dagelijks bezig met het realiseren van een onderscheidende klantwaarde, tegen zo laag mogelijke bedrijfskosten. Dit vraagt creativiteit, inlevingsvermogen en vaardigheden van haar medewerkers. Wat al heel snel naar voren komt, is dat klantgerichtheid meer is dan een afdeling inrichten. De sleutel tot het uiteindelijke succes ligt in het centraal stellen van de klant bij iedere fase van de dienstverlening. Met andere woorden: voer de dialoog, verdiep je in de klant en ga voor het geheel.

Met Vulcanus wordt zichtbaar dat de deelnemers ‘out of the box’ moeten denken om succesvol te kunnen zijn. Ze kunnen niet op hun handen blijven zitten en moeten op een creatieve wijze blijven inspelen op de continue veranderingen in de markt. Ook zien we dat deelnemers tijdens de nabespreking een duidelijke meerwaarde in het samenspel met collega’s ervaren, over de veilige muren van het eigen team heen. Dat inzicht leidt doorgaans tot een enorme stroomversnelling.

En wat vooral helder wordt: de gekozen strategie is geen papieren tijger, maar uiteindelijk iets wat door alle teamleden wordt herkend en gedragen. Daardoor voelen ze zich betrokken en zien ze ook dat ze bij de klant het verschil kunnen maken.

Met de inzet van Vulcanus gebeurt precies wat we voor ogen hadden en waartoe serious games zijn ontwikkeld. Uiteindelijk blijkt het meer te zijn dan ‘maar een spelletje’.